ПРОЕКТИ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" АКТИВНО УЧАСТВА В РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ: