УЧИТЕЛИТЕ - ИНИЦИАТОРИ ЗА АКТИВНО УЧЕНЕ

 ЕРАЗЪМ + К1

 Проект 2019-1-BG01-КА101-061508, „Учителите – инициатори на активно учене“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1. Продължителност на проекта 01.06.2019 – 31.05.2020. Учителите – Мая Георгиева, Веска Кръстева, Цветанка Минкова, Йоанна Николаева и Анелия Беева участват в три структурирани курса в Италия, Испания и Ирландия.