УЧИТЕЛИТЕ В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ

    ДИРЕКТОР

    г-жа Анелия Генова – учител по български език и литература;

     ЗАМ.-ДИРЕКТОР

   г-жа Анелия Спасова-Коева – учител по биология и здравно образование;

   

     г-н Божидар Богданов – учител по български език и литература;

    г-жа Мая Петрова – учител по български език и литература;

    г-жа Веска Кръстева – учител по български език и литература;

     г-жа Мая Добрева – учител по английски език;

    г-жа Екатерина Джантова - учител по английски език;

    г-жа Анелия  Беева – учител по английски език и компютърно моделиране и информационни технологии;

    г-жа Мая Георгиева – учител по английски език и компютърно моделиране и информационни технологии;

     г-жа Емилия Петрова – учител по математика;

    г-жа Катя Иванова  – учител по математика;

     г-жа Галя Чоранова - учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии;

    г-н Ивайло Катевски – учител по информатика и информационни технологии;

    г-жа Малинка Луканова - учител по компютърно моделиране и информационни технологии;

    г-жа Румяна Дулева  – учител по история и цивилизации и философски цикъл;

    г-жа Пенка Цолова – учител по история и цивилизации

    г-жа Теменужка Добранова  – учител по биология и здравно образование и френски език;

    г-жа Цветанка Блажева – учител по физика и астрономия;

    г-жа Ели Стойкова – учител по география и икономика,

    г-жа Емилия Николова  – учител по изобразително изкуство и история и цивилизации;

    г-н Бисер Кирилов – учител по музика

    г-жа Дарина Босилкова – учител по химия и ООС;

    г-н Борислав Панов – учител по физическо възпитание и спорт

    г-жа Силвия Христанова – учител по физическо възпитание и спорт

    г-жа Блага Енева – класен ръководител на ІА клас

     г-жа Диляна Евтимова – класен ръководител на ІБ клас

     г-жа Албена Ангелова – класен ръководител на IIА клас

     г-жа Лорета Стефанова  – класен ръководител на IIБ клас

     г-жа Цветанка Минкова  – класен ръководител на IIIА клас

    г-жа Магдалена Вълкова– класен ръководител на IIІБ клас

    г-жа Светлана Йорданова – класен ръководител на IVА клас

    г-жа Ралица Господинова  – класен ръководител на IVБ клас

    г-жа Йоанна Николаева– учител в ГЦО IА клас

     г-жа Галина Терзиева – учител в ГЦО IБ клас

     г-жа Антоанета Радулова – учител в ГЦО IIA клас

     г-жа Соня Арабажиева – учител в ГЦО IIБ клас

     г-жа Миглена Кунова – учител в ГЦО IIIA,Б клас

     г-жа Силвия Пенкова– учител в ГЦО IVА,Б клас

     г-жа  Стефка Манчева – учител в ГЦО VА,Б клас, учител по география и икономика

     г-жа Паулина Лазарова – учител в ГЦО VIА,Б клас, учител по човекът и природата

    г-жа Елена Христофорова - учител в ГЦО VIIАБ клас, учител по немски език

     г-жа Елза Гюзелева – психолог

     г-жа Галя Добрева - ресурсен учител 

 * ГЦО - група за целодневна организация