ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Държавните зрелостни изпити са един от най-важните събития за зрелостниците, техните родители и обществото като цяло. Те определят резултата от усилията на всички институции да дадат добро образование на нашите деца. Резултатите от ДЗИ определя и бъдещото развитие на всеки зрелостник.

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Рейтинговата система на висшите училища в България: https://rsvu.mon.bg