КОНТАКТИ

ПК 5930

гр. Белене, ул. "България" N56

 

Директор: 0879 40 40 36, 0658/36946

Заместник-директор: 0879 40 40 39

Гл.счетоводител: тел./факс: 0658/31170

e-mail: info-1500705@edu.mon.bg   

facebook: @dimchod.belene