Проект „Обичам моето училище“ LightSource Charity

 Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.

Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проекта:

Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)

В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация

Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета

Печат на тапетите

Поставяне на тапетите

Обучения

Създаване на доброволчески групи

Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Теми на фото тапети биват:

Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.

Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая: математика, история, рисуване, физика...и т. н.

В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например - фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения

Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.

Ползи от проекта:

Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда

Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците

Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си

Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети

Намалява се стреса и агресивността при учениците

Увеличава се посещаемостта на училището

Училището повишава репутацията си

Училището увеличава броя на учениците всяка година

Създаване на екипност - ученици, учители, родители

Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда

Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище

Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели

Правилно позициониране на училището в социалните медии

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg&t=35s

 

Екологичен проект “Децата и Цветята”

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.

Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:

Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая

Екологично мислене - Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея.

Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки

Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване

Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом

Екипна работа между деца, учители и родители

https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/

https://youtu.be/UpPay2fv07o

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище красиво и уютно!

Facebook

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

Website

https://lightsourcecharity.org/bg/

 

You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

 

 

 ГАЛЕРИЯ С НОВАТА ВИЗИЯ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ