СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

 

  СУ "Димчо Дебелянов" участва и през новата учебна 2020/2021 г. в Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие".