НОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ЗНАНИЯ И УСПЕХ

В СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

      Училищното настоятелство при СОУ „Димчо Дебелянов“ спечели проект „Библиотека за знания и успех“ на обща стойност 5 885 лв., финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за успех“. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

     Основната цел на проекта е да се предоставят нови възможности за развитие на възпитаниците на СОУ „Димчо Дебелянов”, да се подпомогне тяхното представяне в училище, да се придобият нови знания и умения и да се ангажират учениците с полезни за младежите, за училището и града ни дейности.

     Със създаването на СОУ „Димчо Дебелянов” преди повече от четиридесет години е създадена и училищната библиотека. Днес в инвентарната книга са заведени над 10 хиляди тома, но за съжаление много от заглавията вече са остарели като съдържание, а стаята, в която се помещава библиотеката, е твърде тясна за целта. Училищното ръководство има възможност да премести библиотеката в просторна и слънчева стая и да я обнови изцяло. Ще се закупят нови книги, съответстващи на учебното съдържание; няколко комплекта учебници за 8, 10, 11 и 12 клас (училището раздава безплатни учебници на всички ученици от останалите класове); ще се снабдим с електронни книги, с лаптоп, мултифункционално устройство и подходящи библиотечни мебели, за да се превърне училищната библиотека в привлекателно място за учениците.

      По проекта се планира още изготвяне на Програма по гражданско образование и професионално консултиране в СОУ „Димчо Дебелянов“ с теми и презентации по тях, с цел повишаване информираността и професионалната ориентация на учениците чрез допълнителни обучителни модули. Уроците могат да се провеждат в библиотеката, където учениците и учителят да разполагат с лаптоп, мултимедиен проектор, достъп до интернет, книги и помагала и не на последно място - подходяща, приятна обстановка. Следва конкурс за ученическа рисунка по любими детски приказки и книжки, които прочетохме в нашата училищна библиотека, и изложба с отличените рисунки. Дейностите по проекта приключват с края на учебната 2013/2014 година. Ще разчитаме на помощта на всички учители, ученици и родители за реализиране на дейностите по проекта.

 

     През тази учебна година СОУ „Димчо Дебелянов“ кандидатства с проект към Фондация „Америка за България“ за обновяване на цял етаж от сградата и превръщането му в Център за интерактивно образование по езиково обучение, обществени науки, химия и информационни технологии. Да си пожелаем успех и в следващите инициативи!

 

Анелия Спасова-Коева,

помощник-директор в СОУ „Димчо Дебелянов“

 

 Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за Успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.