НП "Заедно в изкуствата и спорта"

 

   Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
В СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене са сформирани следните групи:
- хандбал (1-4 клас смесени);
- волейбол (8-10 клас юноши);
- народни танци (5-7 клас);
- театрално и филмово изкуство (8-12 клас).

Театралното студио „Клас А“ подготвя спектакъл по разкази на ЧудомирХАНДБАЛ