СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + К2

           

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации.

Средно училище "Димчо Дебелянов", гр Белене се включва активно в проектите на Еразъм +. Дълги години ученици и учители участват в мобилности в Румъния, Италия, Франция, Португалия, Испания. Координатор за България е г-жа Теменужка Добранова, старши учител по биология и здравно образование и френски език.

 

Erasmus+ 2021-2023: Simulation de plaidoiries devant la Cour européenne des droits de l'Homme

  Правата на човек в модерна Европа

 Сайт на проекта                

 

Erasmus+ 2018-2020: Patrimoines : s’engager au présent pour sauver l’avenir

  Да запазим Природата днес, за да я имаме и утре

 Сайт на проекта                Фейсбук страница

 

   * Erasmus+ 2018-2020 : Découvrir le patrimoine naturel et culturel à travers les 5 sens

Да усетим Природата чрез сетивата си

 Сайт на проекта                Фейсбук страница

 

 Erasmus+ 2019-2021 : Liberté Citoyenneté Ecologie /LiCitEc/

Сайт на проекта                  Фейсбук страница 

  

Erasmus+ 2020-2022 : Green attitude : devenons des écocitoyens responables

Сайт на проекта                Фейсбук страница

 

Erasmus+ 2017-2019 : La langue française comme  outil d 'ouverture sur le monde

Френският език – паспорт към света

Сайт на проекта                Фейсбук страница