ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

       Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2022/2023 година в нашето училище се обучават 399 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .

ПРИЕМ 2023/2024

В изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2023/2024 година в СУ «Димчо Деблянов» гр. Белене е утвърден План-прием за I, V и VIII клас

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

За учебната 2023/2024 година СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене ще приема ученици от цялата страна в следните профилирани паралелки:
1. Профил "Природни науки" - 26 ученици
Дневна форма на обучение, 5 г., профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 26 ученици.
Дневна форма на обучение, 5 г., профилиращи предмети - информатика и информационни технологии

Повече за приема може да прочетете тук

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите? ... Прочетете още

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

2023/2024

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

В СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене са сформирани следните групи:

- хандбал (1-4 клас смесени);

- волейбол (8-10 клас юноши);

- народни танци (5-7 клас);

- театрално и филмово изкуство (8-12 клас).

----------------------------------------

Обичам моето училище


От 2020 г. СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене участва в проект "Обичам моето училище"LightSource Charity.

Нашето училище става красиво, съвременно, мотивиращо за учениците и учителите, модерно  и различно.

Училището на настоящето, но и на бъдещето!

Още за проекта...


ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ


 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ


    


 

ВХОД

РЕГИСТРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛИЯ

 

 

 

ПЛАТФОРМА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Ако срещате трудности с платформата, споделете с класния ръководител или се свържете с администратор.

---------------------------------------

 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116111

Пространство за споделяне за деца и всички възрасстни, загрижени за тях.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата - безплатно и анонимно за цялата страна.

https://www.116111.bg

----------------------------------------------------

 


ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

---------------------------------------

   Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...