ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

       Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2022/2023 година в нашето училище се обучават 399 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

В СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене ще бъдат сформирани 4 групи:

- волейбол (5-7 клас момичета);

- волейбол (11-12 клас девойки);

- народни танци (8-12 клас);

- театрално изкуство (5-12 клас).

 

Обичам моето училище

От 2020 г. СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене участва в проект "Обичам моето училище"LightSource Charity.

Нашето училище става красиво, съвременно, мотивиращо за учениците и учителите, модерно  и различно.

Училището на настоящето, но и на бъдещето!Още за проекта...


ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ


     

ВХОД

РЕГИСТРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛИЯ

 

 

 

 

ПЛАТФОРМА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Ако срещате трудности с платформата, споделете с класния ръководител или се свържете с администратор.

 


ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

 

 

   Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...