Училищни учебни планове по класове

Учебна 2022/2023

 

 Училищен учебен план 1.а клас

 Училищен учебен план 1.б клас

 Училищен учебен план 2.а клас

 Училищен учебен план 2.б клас

 Училищен учебен план 3.а клас

 Училищен учебен план 3.б клас

 Училищен учебен план 4.а клас

 Училищен учебен план 4.б клас

 Училищен учебен план 5.а клас

 Училищен учебен план 5.б клас

 Училищен учебен план 6.а клас

 Училищен учебен план б.б клас

 Училищен учебен план 7.а клас

 Училищен учебен план 7.б клас

Училищен учебен план 8.а клас

Училищен учебен план 8.б клас

Училищен учебен план 9.а клас

Училищен учебен план 10.а клас

Училищен учебен план 10.б клас

Училищен учебен план 11.а клас

Училищен учебен план 11.б клас

Училищен учебен план 12.а клас

Училищен учебен план 12.б клас