УЧИТЕЛИТЕ В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ

    ДИРЕКТОР

    г-жа Анелия Генова – учител по български език и литература;

     ЗАМ.-ДИРЕКТОР

   г-жа Анелия Спасова-Коева – учител по биология и здравно образование;

   

     г-н Божидар Богданов – учител по български език и литература;

    г-жа Мая Петрова – учител по български език и литература;

    г-жа Веска Кръстева – учител по български език и литература;

     г-жа Мая Добрева – учител по английски език;

    г-жа Екатерина Джантова - учител по английски език;

    г-жа Анелия  Беева – учител по английски език;

    г-жа Мая Георгиева – учител по английски език;

     г-жа Емилия Петрова – учител по математика;

    г-жа Катя Иванова  – учител по математика;

     г-жа Галя Чоранова - учител по математика, информатика и информационни технологии;

    г-н Ивайло Катевски – учител по информатика и информационни технологии;

    г-жа Румяна Дулева  – учител по история и цивилизация и философски цикъл;

    г-жа Пенка Цолова – учител по история и цивилизация

    г-жа Теменужка Добранова  – учител по биология и здравно образование

    г-жа Цветанка Блажева – учител по физика и астрономия;

    г-жа Ели Стойкова – учител по география и икономика,

    г-жа Емилия Николова  – учител по изобразително изкуство;

    г-н Бисер Кирилов – учител по музика

    г-жа Дарина Босилкова – учител по химия и ООС;

    г-н Борислав Панов – учител по физическо възпитание и спорт

    г-жа Силвия Христанова – учител по физическо възпитание и спорт

    г-жа Светлана Йорданова  – класен ръководител на IА клас

    г-н  Ото Ганков – класен ръководител на ІБ клас

    г-жа Блага Енева – класен ръководител на IIА клас

    г-жа Диляна Евтимова   – класен ръководител на IIБ клас

   г-жа Албена Ангелова – класен ръководител на ІIIА клас

    г-жа Анжела Чоранова – класен ръководител на ІIIБ клас

    г-жа Събка Иванова – класен ръководител на IVА клас

    г-жа Магдалена Вълкова  – класен ръководител на IVБ клас

    г-жа Йоанна Николаева  – учител във IA клас

    г-жа Светла Димитрова – учител в IБ клас

    г-н Валери Пътев – учител в ІIА клас

    г-жа Галина Терзиева – учител в IIБ клас;

    г-жа Антоанета Радулова – учител във IIIА клас

    г-жа Лорета Стефанова – учител в IIІБ клас

    г-жа Цветанка Минкова – учител в IVA клас

    г-жа Миглена Кунова – учител в IVБ клас

    г-жа  Мая Борисова – учител в VА клас

    г-жа Антоанета Вакинова - учител в VБ клас;

    г-жа Паулина Лазарова - учител в VI клас;

    г-жа Стефка Манчева – учител в VII клас;

    г-жа Соня Арабаджиева – педагогически съветник