ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

 Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2020/2021 година в нашето училище се обучават 400 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .


--------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Очакваме в понеделник - 12 април 2021 г. на училище за присъствено обучение учениците от 1-4 клас, 7, 8, 10 клас, а също и учениците от 11 и 12 клас като единствени паралелки в класа.
Само за 5, 6 и 9 клас остава обучение от разстояние в електронна среда в платформата MicrosoftTeams.
Разпределение на класните стаи:

  • II етаж - 11 и 12 клас;

  • III етаж - 8б (в стаята на 5а) и 8а (в кабинет физика);

  • IV етаж - 7а, 7б, 10а (в стаята на 6а) и 10б (в стаята на 6б).


Напомням на учениците да закупят купони за стола предварително. Домакинката работи днес и утре от 7:30 до 14:00 ч. за предварително презаверяване и закупуване на купони.
Напомняме на всички родители и ученици, че при случай на заболял или карантиниран ученик следва да се обадите на класния ръководител!
Носенето на маски в общите помещение е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 

 


ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ
ПРИЕМ 2021-2022 ГОДИНА

ПЪРВИ КЛАС


СУ "Димчо Дебелянов" обявява прием на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година. Заявление по образец се подава в канцеларията в училище от 1 април 2021 г.

ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

     В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...