ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

 Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2020/2021 година в нашето училище се обучават 400 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .


--------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ГРАФИК

на допълнителните часове за обща подкрепа на учениците
по класове през месец юни 2021 г.,
съгласно ЗАПОВЕД №РД09-3472/ 27.11.2020 г.
на Министъра на Образованието

 1А клас  - 1 стр., 2 стр., 3 стр.          1Б клас

 2А И 2Б клас                                   3А И 3Б клас

 4А клас                                           4Б клас

 5А клас - 1 стр., 2 стр.                      5Б клас - 1 стр., 2 стр.

 6А и 6Б клас

 


ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ
ПРИЕМ 2021-2022 ГОДИНА

ПЪРВИ КЛАС


СУ "Димчо Дебелянов" обявява прием на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година. Заявление по образец се подава в канцеларията в училище от 1 април 2021 г.

ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

     В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...