Добре дошли в страницата

на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

За учебната 2017/2018 година в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

 се обучават 405 ученици:

* в дневна форма на обучение 404 и

*в самостоятелна форма на обучение 3 ученици.

В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети

следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, дистанционна,

индивидуална, комбинирана

 


 

Работа по проекти:

- Проект "Френският език - паспорт към света"

по секторна програма "Еразъм +" 2017 - 2019 г. - Страни партньори - Румъния, Франция, Италия и Португалия;

- Прoект "Твоят час" -  8 групи по обучителни трудности и 12 - групи по интереси;

- Проект "Здравословното хранене като начин на живот"

Целта на проекта е изграждане у учениците на хранителни навици, приемане на полезни храни, богати на белтъци, въглехидрати, мазнини и минерални вещества, с цел профилактика и превенция от хранителни незаразни болести. Ръководител на проекта м.с. Лидия Арнаудова

- Проект "ПрироДА" - във фокуса на проекта попада екологичната мрежа Натура 2000, като най-мощния и основен инструмент на Европа за опазване на драстично намаляващото биологично разнообразие. Проектът „ПрироДА – информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ е финансиран от програма LIFE на ЕС към направление „Информации и комуникации“.

 

ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
 ГР. БЕЛЕНЕ

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 

Обществен съвет , избран на събрание на родителите в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене.

Председател: Живко Кунов

Членове: Румяна Кондрова, Миглена Андриянова, Илиян Петров

 

-------------------------------------------------------------------

Може да прочетете още за ...

* Безопасен интернет ...

* Училищен тормоз ...

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg

 

 

Начало   Документи   За контакти