Добре дошли в страницата на

СУ "Димчо Дебелянов"

 

За учебната 2018/2019 година в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

 се обучават 405 ученици: в дневна форма на обучение - 400, в самостоятелна форма - 2 ученици, в комбинирана форма на обучение - 3 ученици

В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана


 

В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на обществените услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образоваяние:

1.Инфо 138 - приемане и преместване
2.
Инфо 141 - диплома
3.
Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
4.
Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
5.
Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
6.
Инфо 153 - дубликати
7.
Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
---------------------------------------------------------------------

 

              РАБОТА ПО НОВИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ+"

От новата учебна 2018/2019 г. СУ "Димчо Дебелянов" започна работа по два нови проекта по секторна програма "Еразъм+":

 

- "Преоткриваме Природата чрез сетивата си"

- "Да опазим Природата днес, за да я имаме и утре"

 

          

 

ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
 ГР. БЕЛЕНЕ

 

-----------------------------------------------------------------

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 

Обществен съвет , избран на събрание на родителите в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене.

Председател: Живко Кунов

Членове: Румяна Кондрова, Миглена Драшанска, Илиян Петров

 

 

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

 

* Безопасен интернет ...

* Училищен тормоз ...

* План-прием ...- Заповед на Директора на СУ "Димчо Дебелянов" за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 г.

 

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

Начало   Документи   За контакти