Добре дошли в страницата на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

За учебната 2017/2018 година в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

 се обучават 406 ученици:

* в дневна форма на обучение 404 и

*в самостоятелна форма на обучение 2 ученици.

В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, дистанционна, индивидуална, комбинирана

-----------------------------------------------------------------------------------

СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - ГР. БЕЛЕНЕ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

Вижде нашите предложения за вас...

Презентация за НВО и кандидатстване след 7 клас    

------------------------------------------------------------------------------------

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Училищен тормоз ...

 

* План-прием ...- Заповед на Директора на СУ "Димчо Дебелянов" за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 г.

 

ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
 ГР. БЕЛЕНЕ

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 

Обществен съвет , избран на събрание на родителите в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене.

Председател: Живко Кунов

Членове: Румяна Кондрова, Миглена Драшанска, Илиян Петров

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XII КЛАС
VIII клас - 1 стр.   2 стр. IX клас - 1 стр.       2 стр.  X клас - 
  XI клас - XII клас -  

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg

Начало   Документи   За контакти