Добре дошли в страницата на

СУ "Димчо Дебелянов"

 

За учебната 2018/2019 година в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

 се обучават 405 ученици: в дневна форма на обучение - 399, в самостоятелна форма - 3 ученици, в комбинирана форма на обучение - 3 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение: - дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана

--------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ПРИЕМ 2019/2020 ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

     В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити.

    Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;

- със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Плевен, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 
8 клас           9 клас          10 клас            11 клас          12 клас

 

ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
 ГР. БЕЛЕНЕ

 

-----------------------------------------------------------------

 

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

 

* Безопасен интернет ...

* Училищен тормоз ...

* План-прием ...- Заповед на Директора на СУ "Димчо Дебелянов" за утвърждаване на план-прием за I и V клас за учебната 2019/2020 г.

 

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

Начало   Документи   За контакти