Групи по Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 Начало              Цели             Групи              Вътрешни правила

Групи

        I.  Обучителни трудности:

1.  „Знам и мога” - р-л  Цветанка Минкова

2.  „Ученето – интересно, но не ми е лесно” – р-л Блага Енева

3.  „Математика – важна и забавна” – р-л Катя Иванова

4.  „Грамотен съм” – р-л Соня Арабаджиева

5.  „Полезна и забавна математика”  р-л Емилия Петрова

6.  „Български език и литература” р-л Божидар Богданов

7.  „Човекът и природата” р-л Цветанка Блажева

 

II. Занимания по интереси

1.  „Игрово обучение”-  р-л Светлана Йорданова

2.  „Млад природолюбител” - р-л Дарина Босилкова

3.  „Театрално студио” – р-л Веска Кръстева

4.  „Природата – начин на живот и мислене” -  р-л Теменужка Добранова

5.  Клуб „Арт”- р-л Емилия Николова

6.  „Млад историк, изседовател” – р-л Пенка Цолова

7.  „Математика +” – р-л Даринка Бучева

8.  „Спорт и туризъм I” р-л Цветанка Блажева

9.   „Спорт и туризъм II” р-л Галина Терзиева

10. „Аз и светът около мен I” р-л Албена Ангелова

11. „Аз и светът около мен II” – р-л Събка Иванова

12. „Опознай света II” – р-л Блага Ганкова

13. „Опознай света I” – р-л Ото Ганков

14. „Спортуване, здраве, игри” – р-л Анжела Чоранова

15. „Спортуване и здраве I” – р-л Соня Арабаджиева

16. „Мажоретен състав” – р-л Анна-Мария Врайкова

17. „Географи – пътешественици” – р-л Ели Стойкова

 

 Начало              Цели             Групи              Вътрешни правила

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg