Групи по Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 Начало              Цели             Групи              Вътрешни правила

Групи

        I.  Обучителни трудности:

1.  „Знам и мога 1” и "Знам и мога 2" - р-л  Цветанка Минкова

2.  „Математиката–интересна, но не ми е лесна” – р-л Блага Енева

3.  „Математика – важна и забавна” – р-л Катя Иванова

4.  „Математика +” – р-л Даринка Бучева

5.  „Полезна и забавна математика”  р-л Емилия Петрова

6.  „Български език и литература” р-л Божидар Богданов

7.  „Родна реч” р-л Диляна Евтимова

 

II. Занимания по интереси

1.  „Баскетбол”-  р-л Силвия Христанова

2.  „Вокална група” - р-л Бисер Кирилов

3.  „Театрално студио "КласА” – р-л Веска Кръстева

4.  „Природата – начин на живот и мислене” -  р-л Теменужка Добранова

5.   Клуб „Арт”- р-л Емилия Николова

6.  „Здраве и спорт 1” – р-л Соня Арабаджиева

7.  „Йога” – р-л Надя Джантова

8.  „Мажоретен състав” р-л Дияна Петкова

9.   „Млади спортисти” р-л Борислав Панов

10. „Опознай света II” – р-л Блага Ганкова

11. „Опознай света I” – р-л Ото Ганков

12. „Спортуване и здраве 2” – р-л Анжела Чоранова

 

 

 Начало              Цели             Групи              Вътрешни правила

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg