ПРОЕКТИ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" АКТИВНО УЧАСТВА В РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ.

   
  • Проект "Подкрепа за успех"
  • Схема "Училищно мляко"
  • Схема "Училищен плод"
  • Проект на МОН - "Занимания по интереси"
 
 
 

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проекти

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ