МНОГОСТРАННО  ПАРТНЬОРСТВО

ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” 2012-2014 г.

 РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ И  РАЗЛИЧИЕ В МОДЕРНА ЕВРОПА

 

РАБОТЕН ЕКИП

 

1.    Радка Дончева–Митрикова – Директор и Ръководител на проекта

2.    Теменужка Добранова          – Старши учител по биология и френски език и Координатор на

                                                             проекта

3.    Маргарита Станкева             – Главен учител  по математика

4.    Божидар Богданов                 – Старши учител по български език

5.    Веска Кръстева                      – Старши учител по английски и

                                                             български език

6.    Татяна Ангелова                    – Старши учител по английски език

7.    Мая Добрева                           – Старши учител по английски език

8.    Пенка Цолова                         – Старши учител по история

9.    Галя Чоранова                       – Старши учител по ИТ

10.   Емилия Николова                – Учител по изобразително изкуство

11. Диана Генова                         – Счетоводител

Г-жа Радка Дончева-Митрикова - Директор на СОУ "Димчо Дебелянов"

и г-жа Теменужка Добранова - координатор на проекта

 

Работен екип на проекта

Начало

История

ДЗИУчителиТворчество

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект Успех