Начало

История

ДЗИУчителиТворчество

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект Успех 

 

                                                        

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

 "Димчо Дебелянов" гр. Белене


ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” 2012-2014 г.

ДЕЙНОСТИ ПО МНОГОСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО

„РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ И РАЗЛИЧИЕ В МОДЕРНА ЕВРОПА”

месец март – август 2013 г.

Месец март 2013 г.

I.       Описание на частването на Великден според католическия календар

II.      Изложба от великденски яйца - на работната среща в Румъния ще се проведе конкурс за най-добре украсено яйце и ще бъде помествен в сайта на проекта

III.  Подготовка на групата, която ще осъществи работна среща в Румъния.

 

Месец април 2013 г.

I.     Интервю с католически и православни свещеници по повод на Великденските празници

II.   Организиране на дискусия на тема "Ролята на жената в обществото според различните религии"

ІІІ. Работна среща в Румъния - 28 април - 5 май под мотото "Да преоткрием религиозното наследство"

ІV. Изложба на икони, яйца и мартеници /в Румъния/

V. Ден на Европа - викторина - ще се проведе в Румъния

Месец май 2013 г.

     І. Отбелязване на 9 май - Ден на Европа - изложба в училище

    ІІ. Отчет на работната реща в Румъния

   ІІІ. Обновяване на училищния сайт със снимки, информация, филми от работната среща

Месец юни 2013 г.

      I. Изготвяне на материали до местните медии за дейностите, вклюени в първата година на проекта

     II. Анализ на работата на екипа от учители и ученици - силни/слаби страни, препоръки

Месец юли-август 2013 г.

     І. Подготовка на дейностите от втората година на проекта.