ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", ГР. БЕЛЕНЕ

 

Общественият съвет е учреден на 07.12.2016 г.

и в състава му влизат:

 

Председател: Живко Кунов

Членове:

1.  Румяна Кондрова

2.  Миглена Андриянова

3.  Илиян Петров

 

Представител на финансиращия орган - Община Белене:

Анна Несторова

 

 Резервни членове:

1. Стела Костова

2.Таня Димитрова                                                                                                                              Новоизбраният обществен съвет, 07.12.2016 г.

3. Ренета Дончева.

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

 

Начало   Документи   За контакти