Учителите в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене

    г-жа Анелия Генова – директор и учител по български език и литература;

     г-жа Анелия Спасова-Коева – заместник-директор и учител по биология и здравно образование; 

    г-н Божидар Богданов – учител по български език и литература;

    г-жа Мая Петрова – учител по български език и литература;

    г-жа Емилия Петрова – учител по математика;

    г-жа Катя Иванова  – учител по математика;

    г-жа Мая Добрева – учител по английски език;

    г-жа Анелия  Беева – учител по английски език;

    г-жа Веска Кръстева  учител по български език и литература;

    г-жа Мая Георгиева – учител по английски език;

г-жа Галя Чоранова - учител по информатика и информационни технологии;

    г-н Ивайло Катевски – учител по информатика и информационни технологии;

      г-жа Румяна Дулева  – учител по история и цивилизация и философски цикъл;

    г-жа Пенка Цолова – учител по история и цивилизация

    г-жа Теменужка Добранова  – учител по биология и здравно образование

    г-жа Цветанка Блажева – учител по физика и астрономия;

    г-жа Ели Стойкова – учител по география и икономика,

    г-жа Емилия Николова  – учител по изобразително изкуство;

    г-н Бисер Кирилов – учител по музика

    г-жа Дарина Босилкова – учител по химия и ООС;

    г-н Борислав Панов – учител по физическо възпитание и спорт

    г-жа Силвия Христанова – учител по физическо възпитание и спорт

г-жа Албена Ангелова – класен ръководител на ІА клас

г-жа Анжела Чоранова – класен ръководител на ІБ клас

г-жа Събка Иванова – класен ръководител на IIА клас

г-жа Магдалена Вълкова  – класен ръководител на IIБ клас

г-жа Светлана Йорданова  – класен ръководител на IІIА клас

г-н  Ото Ганков – класен ръководител на ІIIБ клас

г-жа Блага Ганкова – класен ръководител на IVА клас

г-жа Диляна Евтимова   – класен ръководител на IVБ клас

г-жа Блага Енева  – учител във IA клас

г-жа Лорета Стефанова  учител в ІБ клас

г-жа Цветанка Минкова – учител в IIA клас

г-жа Миглена Кунова – учител в IIБ клас

г-н Валери Пътев – учител в ІIIА клас

г-жа Светла Димитрова – учител в IIIБ клас

г-жа Камелия Станчева – учител във IVА клас

г-жа Галина Терзиева – учител в IVБ клас;

г-жа  Милена Иванова  учител в VА клас

г-жа Йоанна Николаева - учител в VБ клас;

г-жа Антоанета Вакинова - учител в VI клас;

г-жа Паулина Лазарова – учител в VII клас;

 

г-жа Соня Арабаджиева  педагогически съветник

 

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg

 

 

Начало   Документи   За контакти