Българските деца започват да използват интернет от все по-ранна възраст, все по-често и по все по-мобилен начин. Въпреки това около половината от тях признават, че не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не. По-малко от една трета от българските деца редовно получават училищни задания, изискващи оценка и синтез на информация в интернет, а около една четвърт никога не са имали подобна възможност. Онлайн тормозът между тях се е покачил значително от 2010 г. насам, а процентът на детски публични профили в социални мрежи не се е променил през последните шест години, което демонстрира липса на развитие на уменията им за онлайн безопасност.

      Въпреки че около 86% от тях имат профили в социалните мрежи, те са пасивни през по-голямата част от времето, прекарано там, което им пречи да развиват комуникационните си умения и уменията си за работа в екип в онлайн среда. Всички тези дефицити на българските деца в интернет са дефицити на дигитално- медийната им грамотност и те имат значение, както за настоящия им живот онлайн и офлайн, така и за бъдещето им като активни демократични граждани. Ако едно дете няма уменията да оценява и синтезира информация, да предпазва личната си информация и да комуникира и да си сътрудничи ефективно с връстници в интернет, то е малко вероятно да има такива умения и извън интернет. Още по-притеснителното е, че липсата на тези универсални умения би било сериозна пречка пред бъдещото участие на българските деца в обществения и политически живот.

                                                                                                                  Информация от https://www.safenet.bg/bg/materiali

 

Осем златни правила за безопасен интернет:

 

         За да използвам компютъра, трябва да поискам разрешение от родителите си.
     
  Ще пазя в тайна от всеки своите пароли.
        
Ще отварям е-мейли само от хора, които познавам.
        
Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.
     
  Ще използвам компютъра не повече от 1 час на ден.
     
   Няма да давам името или адреса си на никого в Интернет.
         
Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.
       
Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само на тези, които истински познаваш.

    Не забравяйте, че не сте сами – винаги можете да говорите с родителите си, с учител или консултант, с друг възрастен, на когото имате доверие или с помощна линия, където да получите съвети и подкрепа.        

---------------------------------------------------------------------------------

        Още информация:

 

 http://www.az-deteto.bg/pravila-za-sigurnost-i-bezopasnost-v-internet-/view.html

 http://roditeli.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=11

 https://www.safenet.bg/bg/materiali

 

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg