ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2014/2015 ГОДИНА              

 

СПИСЪК

  на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене през учебната 2013/2014 г.

Клуб „Национални традиции”, ръководител Татяна Дичева

Студио „Театрално студио", ръководител Веска Кръстева

Клуб „Млад еколог”, ръководител Теменужка Добранова

Клуб „Приказен свят I”, ръководител Събка Иванова

Клуб „Приказен свят II”, ръководител Галя Добрева

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Ото Ганков

Клуб „Арт, ръководител Емилия Николова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

Клуб „Европа в ежедневието, ръководител Анелия Генова

Клуб „Млад историк-изследовател”, ръководител Пенка Цолова

Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, Пенчо Петров

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – І група

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – ІІ група

Клуб „Аз и светът около мен І, ръководител Албена Ангелова

Клуб „Аз и светът около мен ІІ, ръководител Миглена Петрова

Клуб „Нашият град І, ръководител Емилия Николова

Клуб „Нашият град ІІ, ръководител Блага Енева

Клуб „Млад сервитьор, ръководител Свилена Иванова

Клуб „Изкуството да готвя и сервирам, ръководител Емилия Рачева

Клуб „Езиците на Европа: италиански език, ръководител Цветанка Минкова

Клуб „Духов оркестър, ръководител Илийчо Бурчев

Клуб „Образование, спорт, здраве І, ръководител Соня Арабаджиева

Клуб „Образование, спорт, здраве II, ръководител Радка Дончева

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

тел./факс: 0658/31170

e-mail: dimchod@mail.bg