ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2013/2014 ГОДИНА              

 

СПИСЪК

  на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене през учебната 2013/2014 г.

Клуб „Национални традиции”, ръководител Татяна Дичева

Клуб „Театрално студио „КласА”, ръководител Веска Кръстева

Клуб „Млад еколог”, ръководител Теменужка Добранова

Клуб „Приказен свят”, ръководител Албена Ангелова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Ото Ганков

Клуб „Млад предприемач”, ръководител Диляна Евтимова

Клуб „Аз съм предприемач”, ръководител Блага Енева

Клуб „За по-красив свят”, ръководител Емилия Николова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Анелия Генова

Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Магдалена Вълкова

Клуб „Млад историк-изследовател”, ръководител Пенка Цолова

Клуб „Young English Spellers”, ръководител Мая Георгиева

Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, Пенчо Петров

Клуб „Здравословно хранене”, ръководител Румяна Дулева

Клуб „Екотуризъм”, ръководител Цветанка Блажева

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – І група

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – ІІ група

Клуб "Екотуризъм", ръководител Дарина Босилкова

Клуб „Светът около мен”, ръководител Събка Иванова

Клуб „Светът около мен”, ръководител Галя Добрева

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

тел./факс: 0658/31170

e-mail: dimchod@mail.bg