ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012/2013 ГОДИНА              

 

СПИСЪК

  на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене през учебната 2012/2013 г.

             Клуб „Млад еколог”  -  ръководител Теменужка Добранова

Секция” Екоразходкиопознаване на природата" - ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”  - ръководител Маргарита Станкева

 Клуб "Екотуризъм" - ръководител Дарина Босилкова

Клуб „Гражданско образование”  - ръководител Красимир Тодоров

Клуб „Здравословно хранене”  - ръководител Румяна Дулева

Студио”Театрално студио КласА  - ръководител Веска Кръстева

Клуб „Скаутски здравен лагер”  - ръководител Магдалена Вълкова

Клуб „Скаутски здравен лагер”  - ръководител  Анелия Генова

Клуб „Приказен свят”  - ръководител Албена Ангелова

Секция „Екоразходки опознаване на природата" - ръководител  Ото Ганков

Клуб „Не се отказвай”  - ръководител  Мая Георгиева

Студио „Театрално студио”  - ръководител  Събка Иванова

Клуб „Общуване чрез музика и танци” - ръководител  Мая Добрева

Клуб „Учи и се забавлявай”  - ръководител  Гинка Босилкова

Клуб „Екотуризъм  - ръководител  Цветанка Блажева

Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”  - ръководител  Пенчо Петров

Клуб „Млад журналист”  - ръководител  Божидар Богданов

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

тел./факс: 0658/31170

e-mail: dimchod@mail.bg