СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+


  ФРЕНСКИЯТ ЕЗИК ПАСПОРТ КЪМ СВЕТА           

  ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ДНЕС ...           
             
  ДА УСЕТИМ ПРИРОДАТА ЧРЕЗ СЕТИВАТА СИ

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.- области, признати в стратегия „Европа 2020“ като основни движещи сили за преодоляване на социално-икономическата криза, ускоряване на растежа и създаване на работни места, стимулиране на равнопоставеността и приобщаването. Програма Еразъм+ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в тези, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Средно училище "Димчо Дебелянов", гр. Белене започва активно работа по три проекта по Секторна програма "Еразъм+":

* Френският език - паспорт по света"

* Да запазим природата днес, за да я имаме и утре"

*Да усетим природата чрез сетивата си"

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg