Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018/2019 ГОДИНА

Задължителни (без освобождаване)

 

сесия МАЙ сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ
Български език и литература 21 май 2019 г.,
начало 08.00 часа
28 август 2019 г.,
начало 08.00 часа
Втори ДЗИ 23 май 2019 г.,
начало 08.00 часа
29 август 2019 г.,
начало 08.00 часа
ДЗИ по желание на ученика в периода
28-31 май 2019 г.
в периода
30 август-04 септември 2019 г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ
Подаване на заявление за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате 05-13 март 2019 г. 01-12 юли 2019 г.
Получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ до 17 май 2019 г. 23 август 2019 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 13 юни 2019 г. до 10 септември 2019 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 21 юни 2019 г. до 14 септември 2019 г.
     

Начало   Документи   За контакти