Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017/2018 ГОДИНА

 

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити


Български език и литература   -  21 май 2018 г., начало 08.00 часа
Втори ДЗИ                                   - 23 май 2018 г., начало 08.00 часа

    ДЗИ по желание на ученика      - в периода 2май - 01 юни 2018 г.

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 05.03 – 16.03.201г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате

· до 18.05.2018 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

· до 13.06.201г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

· до 22.06.201г. – връчване на дипломите за завършено средно образование

 

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература -  28 август 2018 г.,

начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                                 -  29 август 2018 г.,

начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика    - в периода 30 август - 05  септември 2018 г.

 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 02.07 – 13.07.201г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

· 24.08.201г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

· до 10.09.201г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

 

Начало   Документи   За контакти