АРХИВ

* Одобрен бюджет
на СОУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2016 г.


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2016 г
.


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2016 г
.


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2016 г
.


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.
03.2016 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2015 г
.

 

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2015 г


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2015 г


* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.
15
г

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2014 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2014 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2014 г

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg