Средно общообразователно училище "Димчо Дебелянов" - гр. Белене


ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2018/2019 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
(БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ)

ЕДНА ПАРАЛЕЛКА - ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ  – 26 УЧЕНИЦИ
ЕДНА ПАРАЛЕЛКА - ПРОФИЛ: ПРИРОДНИ НАУКИ - 26 УЧЕНИЦИ
Паралелките са за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Провеждане на тестове по:
* български език и литература
* математика

21.05.2018 г.
23.05.2018 г.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБЗАВЕДЕНИ КАБИНЕТИ ПО:

 - Химия, физика, биология, музика, изобразително изкуство, английски език, видеозала, физкултурен салон и фитнес зала, библиотека

 - Кабинетът по биология е оборудван с компютри и има достъп до интернет

     Информационните и комуникационни технологии са заложени в обучението на учениците.

Учениците могат да се включат в различни клубове по проект „ТВОЯТ ЧАС” и да участват активно в мероприятия по различни проекти: „Еразъм +”; НП „С грижа за всеки ученик”; „Мониторинг на качеството на фаторите на околната среда в трансграничната област ОЛТ – Белене”

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ:

По време на обучението си учениците разширено изучават (с допълнителни часове по ИУЧ) различни предмети /по избор/ -български език и литература, чужд език (английски, френски, немски, италиански и руски), биология, химия, математика, история, информационни технологии, информатика и др.

Училището разполага с квалифицирани учители за успешно провеждане на качествен образователен процес.

Учениците имат свободен достъп до интернет и Wi-Fi.

Успешно дипломиралите се могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения.

Очакваме ви!
Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 13.06-19.07. 2018 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба N10 от 01.09.2016 г. 20.06-26.06. 2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приети те ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на калсиране 04.07-06.07.
2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07-17.07.
2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07-24.07.
2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07-30.07.
2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2018 г. вкл.

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg